Dato' Mat Roni Bin Zakaria
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Roza Shahnaz Binti Omar
Ketua Pegawai Strategi & Transformasi Kumpulan
Dato' Haji Abdul Mutalib Bin Tais
Pengarah Kumpulan Pengurusan Perladangan Peserta & Infrastruktur
Ali Bin Mohamad
Ketua Pegawai Eksekutif Perladangan Komersil Bersepadu
Mohd Ismi Bin Abdul Majid
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan
Mohd Bashirul Bin Md Sidek
Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kumpulan
Amirah Kausar Binti Basiron
Ketua Pegawai Undang-Undang Kumpulan
Zuraidah Binti Mohamed
Ketua Pegawai Kelestarian Kumpulan
Saimin Bin Basir
Ketua Pegawai Perolehan Kumpulan
Mohd Shahari Bin Idris
Ketua Pegawai Risiko & Tadbir Urus Kumpulan
Mohd Azman Bin Md Razali
Ketua Pegawai Audit Dalam & Pematuhan Kumpulan
Azlan Bin Abdul Aziz
Ketua Pegawai Integriti Kumpulan
Ghazali Bin Md Noor
Ketua Kumpulan Setiausaha Syarikat