Mohd Nazrul Izam bin Mansor
Ketua Pegawai Eksekutif FELCRA Berhad
Mohd Khairi bin Mahamor
Ketua Pegawai Operasi FELCRA Berhad
Dato' Haji Abdul Mutalib Tais
Ketua Pegawai Operasi Perladangan P&P FELCRA Berhad
Ab Razak bin Kamis
Ketua Pegawai Operasi (Harta Tanah, Tanah dan Pembinaan) FELCRA Berhad
Mohamed Ismi Abdul Majid
Ketua Pegawai Kewangan FELCRA Berhad
Roza Shahnaz Omar
Ketua Pegawai Strategi dan Transformasi FELCRA Berhad
Mohammad bin Ab. Rahman
Ketua Pegawai Hal Ehwal dan Komunikasi Peserta FELCRA Berhad
Jamaluddin bin Razali
Ketua Pegawai Modal Insan FELCRA Berhad
Ali bin Mohamad
Ketua Pegawai Komoditi FELCRA Berhad
Mohd Bashirul bin Md Sidek
Ketua Pegawai Teknologi Maklumat FELCRA Berhad
Amirah Kausar binti Basiron
Ketua Pegawai Teknologi Maklumat FELCRA Berhad
Zuraidah bt Mohamed
Ketua Pegawai Kelestarian FELCRA Berhad
Saimin bin Basir
Ketua Pegawai Organisasi dan Kaedah FELCRA Berhad
Mohd Shahari bin Idris
Ketua Pegawai Pengurusan Risiko FELCRA Berhad
Mohd Azman bin Md Razali
Ketua Pegawai Audit Dalaman dan Pematuhan FELCRA Berhad
Azlan Abdul Aziz
Ketua Pegawai Integriti FELCRA Berhad
Ghazali bin Md Noor
Ketua Setiausaha Syarikat Kumpulan FELCRA Berhad