Jumlah Peserta : 108,410 orang

di seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak

Info Peserta
Profil Peserta

Impak Ekonomi

Jumlah Pendapatan Bersih yang diagihkan kepads Peserta (1997 – 2021): RM 7.261 bilion
Tahun 1997 137 juta
Tahun 1998 262 juta
Tahun 1999 179 juta
Tahun 2000 61 juta
Tahun 2001 87 juta
Tahun 2002 159 juta
Tahun 2003 232 juta
Tahun 2004 275 juta
Tahun 2005 206 juta
Tahun 2006 254 juta
Tahun 2007 465 juta
Tahun 2008 487 juta
Tahun 2009 309 juta
Tahun 2010 513 juta
Tahun 2011 791 juta
Tahun 2012 533 juta
Tahun 2013 332 juta
Tahun 2014 305 juta
Tahun 2015 213 juta
Tahun 2016 256 juta
Tahun 2017 311 juta
Tahun 2018 106 juta
Tahun 2019 154 juta
Tahun 2020 159 juta
Tahun 2021 475 juta
Tarik Untuk Lihat
Harga Purata Minyak Sawit Mentah (1997 - 2021)
Tahun 2005 -
Tahun 2006 RM 1,875
Tahun 2007 RM 2,933
Tahun 2008 RM 1,562
Tahun 2009 RM 2,460
Tahun 2010 RM 2,703
Tahun 2011 RM 3,233
Tahun 2012 RM 2,846
Tahun 2013 RM 2,365
Tahun 2014 RM 2,383
Tahun 2015 RM 2,149
Tahun 2016 RM 2,640
Tahun 2017 RM 2,766
Tahun 2018 RM 2,218
Tahun 2019 RM 2,108
Tahun 2020 RM 2,685
Tahun 2021 RM 4,407
Tarik Untuk Lihat

Kebertanggungjawaban Sosial

Tanggungjawab Perbelanjaan untuk KPLB (seperti termaktub di dalam Perjanjian Pengkorporatan)
RM 4.3 Juta

  • Koperasi Peserta Rancangan (KPR)
  • Wanita Dinamis FELCRA (WADIRA)
  • Persatuan Belia
  • Jawatankuasa Kemajuan Project (JKKP)
  • Latihan Perniagaan
  • Latihan Kepimpinan
  • Pendedahan Keusahawanan
  • Memudahcara

Pembangunan
Usahawan

Komuniti Usahawan FELCRA Berhad meningkatkan ekonomi keluarga dengan penerapan ilmu-ilmu perniagaan agar mereka lebih berkeyakinan, kreatif dan inovasi untuk menjadi seorang usahawan berjaya.