Pada tahun 1997, FELCRA telah dikorporatkan dan bertukar status daripada badan berkanun kepada sebuah entiti Syarikat Korporat milik penuh Kerajaan.

Kini, FELCRA Berhad menyelusuri beberapa bidang perniagaan secara proaktif seperti perladangan, pembajaan, hartanah dan pembinaan, pendidikan dan penghasilan makanan termasuk ternakan tenusu.

Bidang Perniagaan Teras

Pengurusan lebih daripada 224,130 hektar tanah P&P untuk 111,462 Peserta

4,130

Padi

35,56

Getah

184,439

Kelapa Sawit

Pengurusan Perladangan Penyatuan dan Pemulihan (P&P)

Pengurusan Estet Komersil

Pengilangan dan Kejuruteraan

Pembangunan Hartanah dan Pembinaan

Perniagaan Pelbagai

**

Termasuk 3 kilang usahasama

Struktur Korporat

Kementerian Kewangan (99%)

Lembaga Tanah Persekutuan (1%)

Kementerian Pembangunan
Luar Bandar (Supervisory)

Bidang Perniagaan

Kluster Sosial

Perladangan P&P

Yayasan

Kluster Komersil

Perladangan Komersil

Kilang & Kejuruteraan

Hartanah & Pembinaan

Baja

Lain-lain

Struktur Korporat

Kementerian Kewangan (99%)

Lembaga Tanah Persekutuan (1%)

Kementerian Pembangunan
Luar Bandar (Supervisory)

Bidang Perniagaan

Kluster Sosial

Perladangan P&P

Yayasan

Kluster Komersil

Perladangan Komersil

Kilang & Kejuruteraan

Hartanah & Pembinaan

Baja

Lain-lain

Objektif Penubuhan (Perjanjian Korporat 1997)

Menyatu, Memulih Dan Membangun Tanah Milik Kerajaan Negeri

Untuk menyatu, memulih dan membangun tanah milik kerajaan Negeri (Bergantung kepada kelulusan dan permintaan)

Menyatu, Memulih Dan Membangun Tanah Terbiar

Untuk menyatu, memulih dan membangun tanah terbiar berdasarkan kepada permintaan pemilik tanah

Meningkatkan Pendapatan

Untuk meningkatkan pendapatan kumpulan sasar, iaitu Peserta

Melaksanakan Aktiviti Agrikultur Dan Komersil

Untuk melaksanakan aktiviti agrikultur, aktiviti komersil serta aktiviti-aktiviti lain yang memberikan keuntungan

Pembangunan Sosial Peserta

Untuk terus memberi sokongan dan menjadi penghubung kepada Peserta bagi pembangunan sosial

Senarai Anak-anak Syarikat Dan Syarikat

FELCRA Urus Estate Sdn Bhd
Pengurusan Estet
100%
FELCRA Processing & Engineering Sdn Bhd
Pengilangan Minyak Sawit Mentah dan Pembekalan Perkhidmatan Kejuruteraan
100%
FELCRA Daya Khas Plantation Sdn Bhd
Estet Kelapa Sawit
92%
FELCRA Gedong Plantation Sdn Bhd
Estet Kelapa Sawit
87.5%
FELCRA Balingian Plantation Sdn Bhd
Estet Kelapa Sawit
80%
FELCRA Sundar Awat-Awat Plantation Sdn Bhd
Estet Kelapa Sawit
70%
FELCRA Ever Herald Sdn Bhd
Estet Kelapa Sawit
70%
FELCRA Pelita Jemoreng Sdn Bhd
Estet Kelapa Sawit
60%
FELCRA Plantation Sdn Bhd
Pembuat dan Pemasar Baja, Perkhidmatan Perladangan dan Penghasilan Benih Padi
100%
FELCRA Niaga Sdn Bhd
Pembuat dan Pemasar Baja
100%
Diversatech (M) Sdn Bhd
Pembuat dan Penghasilan Baja
55%
FELCRA Properties Sdn Bhd
Pembangunan Hartanah dan Pembinaan (Komersil dan Pembangunan Kegunaan Bercampur)
100%
FELCRA Bina Sdn Bhd
Pembinaan dan Penyediaan Khidmat Infrastruktur
100%
FELCRA Training & Consultancy Sdn Bhd
Penyedia Khidmat Latihan dan Kursus Jangka Pendek
100%
FELCRA Education Services Sdn Bhd
Kolej FELCRA Berhad - Institusi Pendidikan Tinggi
100%
Permodalan FELCRA Sdn Bhd
Pelaburan
100%
FELCRA Bekalan & Perkhimatan Sdn Bhd
Pembekal Perkhidmatan dan Perdagangan (Runcit, Penyelenggaraan dan Alat Ganti Otomotif serta Peralatan Perladangan, Penjual Kereta Terpakai, Perdagangan Umum)
53%