Barisan Kepimpinan Tertinggi

Dato' Idris Bin Lasim
Ketua Pegawai Eksekutif
Ir Mazlan Bin Ahmad
Pengurus Besar Kumpulan Perkilangan & Pemasaran
Kosong
Pengurus Besar Kumpulan Perladangan
Mohamad Khalid Bin Mohd Noor
Pengurus Besar Kumpulan Perancang & Pemantauan
Kosong
Pengurus Besar Kumpulan Transformasi & Perancangan Korporat
Mohamed Ismi Bin Abdul Majid
Pengurus Besar Kumpulan Kewangan
Zulkhairi Bin Abdul Rahim
Pengurus Besar Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan
Mohammad Bin Ab Rahman
Pengurus Besar Kumpulan Hal Ehwal Peserta & Komunikasi
Zorkarnain Bin Mohamed
Pengurus Besar Kumpulan Perolehan
Nurul Ain Binti Muhamad Sauki
Ketua Setiausaha Syarikat