Barisan Kepimpinan Tertinggi

Dato' Idris Bin Lasim
Ketua Pegawai Eksekutif
Mohamed Ismi Bin Abdul Majid
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif
Mohammad Bin Ab Rahman
Pengarah Hal Ehwal Peserta
Zulkhairi Bin Abdul Rahim
Pengarah Perkilangan & Infrastruktur
Zorkarnain Bin Mohamed
Pengarah Sumber Manusia & Pentadbiran
Mohammad Khalid Bin Mohd Noor
Pengarah Transformasi & Strategi
Anuar Merican Bin Akhbar Merican
Pemangku Pengarah Perladangan
Encik Azam Azi Bin Rusdi
Pemangku Pengarah Kewangan