Barisan Kepimpinan Tertinggi

Dato' Mat Roni bin Zakaria
Ketua Pegawai Eksekutif
Dato' Idris bin Lasim
Pengurus Besar Kumpulan Perladangan
Ir. Mazlan bin Ahmad
Pengurus Besar Kumpulan Perkilangan & Pemasaran
Mohamad Khalid bin Mohamad Noor
Pengurus Besar Kumpulan Perancangan & Pemantauan
Muhammad Eizaaz bin Dato' Muhammad Redzuan
Pengurus Besar Kumpulan Transformasi & Perancangan Korporat
Mohamed Ismi bin Abdul Majid
Pengurus Besar Kumpulan Kewangan
Zulkhairi bin Abdul Rahim
Pengurus Besar Kumpulan Khidmat Pengurusan
Mohammad bin Ab Rahman
Pengurus Besar Kumpulan Hal Ehwal Peserta & Komunikasi
Zorkarnain bin Mohamed
Pengurus Besar Kumpulan Perolehan
Ghazali bin Md Nor
Setiausaha Syarikat