Barisan Kepimpinan Tertinggi

Dato' Mat Roni Bin Zakaria
Ketua Pegawai Eksekutif
Dato' Idris Bin Lasim
Pengurus Besar Kumpulan Perladangan
Ir Mazlan Bin Ahmad
Pengurus Besar Kumpulan Perkilangan & Pemasaran
Mohamad Khalid Bin Mohd Noor
Pengurus Besar Kumpulan Perancang & Pemantauan
Muhammad Eizaaz bin Dato' Muhammad Redzuan
Pengurus Besar Kumpulan Transformasi & Perancangan Korporat
Mohamed Ismi bin Abdul Majid
Pengurus Besar Kumpulan Kewangan
Zulkhairi bin Abdul Rahim
Pengurus Besar Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan
Mohammad bin Ab Rahman
Pengurus Besar Kumpulan Hal Ehwal Peserta & Komunikasi
Zorkarnain bin Mohamed
Pengurus Besar Kumpulan Perolehan
Nurul Ain binti Muhamad Sauki
Ketua Setiausaha Syarikat