Menceburi perniagaan berteras Agri-Teknologi, Pendidikan serta Perdagangan dan Perkhidmatan.

Jenama Produk (akan dikemaskini)

Jenama Suri

Fertiliser (NRich)

Bisnes Agrikultur

Baja – Kapasiti Pengilangan Tahunan 400,000 mt

Pendidikan

Kolej – Kapasiti pelajar sehingga 600 orang

Perdagangan dan Perkhidmatan

Runcit

Insurans

Pusat penyelenggaraan otomotif