Pencapaian Kelestarian

Pencapaian Semasa

  1. Ladang dan kilang sawit adalah tertakluk kepada keperluan mandatori bagi mendapatkan pengiktirafan pensijilan MSPO sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) melalui pematuhan syarat lesen.
  2. Kegagalan mendapatkan atau jika berlakunya penggantungan pensijilan MSPO boleh menyebabkan risiko lesen MPOB ladang dan kilang sawit turut digantung.
  3. C) Ladang sawit FELCRA Berhad perlu mematuhi pensijilan MSPO Oil Palm Management Certification Part 3 atau MSPO Part 3 iaitu piawaian MS2530-3:2013 General Principles of Oil Palm Plantations & Orgaised Smallholders

Manakala bagi kilang sawit, terdapat dua (02) jenis pensijilan MSPO yang perlu dipatuhi iaitu:

–  Pensijilan MSPO Oil Palm Management Certification Part 4 @ MSPO Part 4 MS2530-4:2013 General Principles of Palm Oil Mills

– Pensijilan MSPO Supply Chain Certification Standard @ MSPO SCCS

  1. Pencapaian
BIL. PERKARA LUAS (Ha) BIL. PESERTA BIL. SIJIL
1. Ladang Peserta 180,857 72,928 30
2. Estet FB 28,434 5
3. Kilang Sawit 6
JUMLAH 209,291 72,928 41

*Nota : 1) MSPO: Malaysian Sustainable Palm Oil

 SCCS: Supply Chain Certification Standard

Pensijilan MSPO SCCS
1. Kilang Sawit 6

 Keluasan ladang FELCRA Berhad yang telah memperolehi pensijilan MSPO mengikut negeri: 

NEGERI KELUASAN (HA) BILANGAN SIJIL
PAHANG 44,782 7
JOHOR 24,202 5
PERAK 28,637 4
TERENGGANU 22,218 4
KELANTAN 2,914 1
NEGERI SEMBILAN 9,771 2
MELAKA 2,593 1
SELANGOR 2,097 1
SARAWAK 53,646 6
SABAH 16,578 3
KEDAH 836 1
PERLIS 256
PULAU PINANG 582
JUMLAH 209,291 35

 Bilangan kilang sawit FELCRA Berhad yang telah memperolehi pensijilan MSPO mengikut negeri: 

NEGERI SIJIL MSPO PART 4 SIJIL MSPO SCCS
PERAK 3 3
JOHOR 2 2
PAHANG 1 1
JUMLAH 6 6

 

  1. Aktiviti Pensijilan MSPO

 

Audit Dalaman di Kilang Sawit FELCRA Processing & Engineering Sdn Bhd, Bidor, Perak

Sesi mesyuarat pembukaan audit dalam oleh juruaudit dari Kumpulan Kelestarian FELCRA Berhad

 

Sesi pemeriksaan pematuhan pensijilan MSPO di peringkat operasi kilang

Audit Tahunan oleh Badan Pensijilan di Kawasan FELCRA Berhad Bendang Besar, Perak

Sesi mesyuarat pembukaan oleh pihak badan pensijilan

Sesi temubual pekerja berkaitan pelaksanaan amalan kelestarian di  peringkat operasi

 

Aktiviti Bersama Pihak Berkepentingan

Perjumpaan berkala bersama pihak berkepentingan bagi memberi penerangan mengenai polisi dan amalan kelestarian di ladang dan kilang. Di dalam perjumpaan ini juga, maklumbalas dari pihak berkepentingan diberi perhatian terutamanya berkaitan penambahbaikan atau permasalahan yang melibatkan operasi di ladang dan kilang.

Sesi perjumpaan bersama pihak berkepentingan dii Kawasan FELCRA Berhad Kudat, Sabah

Sesi perjumpaan bersama pihak berkepentingan di Kawasan FELCRA Berhad Beaufort, Sabah