Bagaimana FELCRA mengembangkan usahawan?

Komuniti Usahawan FELCRA Berhad meningkatkan ekonomi keluarga Peserta dengan penerapan ilmu-ilmu perniagaan agar mereka lebih berkeyakinan, kreatif dan inovasi untuk menjadi seorang usahawan berjaya.

Pecahan Usahawan Di Setiap Wilayah Mengikut Kluster

Utara
Jumlah: 120 Usahawan
Perak
Jumlah: 149 Usahawan
Tengah
Jumlah: 127 Usahawan
Johor
Jumlah: 155 Usahawan
Timur
Jumlah: 125 Usahawan
Pahang
Jumlah: 100 Usahawan
Sabah
Jumlah: 118 Usahawan
Sarawak
Jumlah: 91 Usahawan

Pecahan Usahawan Mengikut Kluster
Jumlah Usahawan: 985

24
Akuakultur
59
Tanaman
102
Ternakan
235
Makanan
54
Perkhidmatan
542
Pembuatan

Program Keusahawanan

Perkhidmatan Usahawan
  • Program Ekonomi Peserta (PEP)
  • Naik taraf premis perniagaan
  • Pensijilan (Halal, Mesti, Buatan Malaysia dan lain-lain pensijilan)
Pembangunan Usahawan
  • Pembangunan produk
  • Pelabelan, pembungkusan & papan tanda
  • Karnival dan EKSPO usahawan
  • Data usahawan

Bantuan Kewangan

  • Menyediakan skim pinjaman mudah permulaan sehingga RM30,000 bagi setiap pemohon.
  • Caj 2 peratus (%) dikenakan sebagai yuran pengurusan dari jumlah pinjaman yang diberikan.
  • Menyediakan dana untuk menaik taraf premis dan mesin.

Peserta

Peserta merupakan Nadi usaha-usaha harian FELCRA Berhad.