Bagaimana FELCRA mengembangkan usahawan?

Komuniti Usahawan FELCRA Berhad meningkatkan ekonomi keluarga Peserta dengan penerapan ilmu-ilmu perniagaan agar mereka lebih berkeyakinan, kreatif dan inovasi untuk menjadi seorang usahawan berjaya.

Bantuan Kewangan

 • Menyediakan skim pinjaman mudah permulaan sehingga RM30,000 bagi setiap pemohon.
 • Caj 2 peratus (%) dikenakan sebagai yuran pengurusan dari jumlah pinjaman yang diberikan.
 • Menyediakan dana untuk menaik taraf premis dan mesin.

Program Keusahawanan

Perkhidmatan Usahawan
 • Program Ekonomi Peserta (PEP)
 • Naik taraf premis perniagaan
 • Pensijilan (Halal, Mesti, Buatan Malaysia dan lain-lain pensijilan)
Pembangunan Usahawan
 • Pembangunan produk
 • Pelabelan, pembungkusan & papan tanda
 • Karnival dan EKSPO usahawan
 • Data usahawan

Perundingan & New Ventures

One Stop Rural Development Centre (ORDER)
 • Pembangunan Stesen Minyak:
  Ulu Pauh, Perlis | Seberang Perak, Perak | Bayai, N.Sembilan
Pelancongan Desa
 • Homestay
 • Inap Desa

Pecahan Usahawan Di Setiap Wilayah Mengikut Kluster

Utara
Jumlah: 120 Usahawan
Perak
Jumlah: 149 Usahawan
Tengah
Jumlah: 127 Usahawan
Johor
Jumlah: 155 Usahawan
Timur
Jumlah: 125 Usahawan
Pahang
Jumlah: 100 Usahawan
Sabah
Jumlah: 118 Usahawan
Sarawak
Jumlah: 91 Usahawan

Pecahan Usahawan Mengikut Kluster
Jumlah Usahawan: 985

24
Akuakultur
59
Tanaman
102
Ternakan
235
Makanan
54
Perkhidmatan
542
Pembuatan

Peserta

Peserta merupakan Nadi usaha-usaha harian FELCRA Berhad.