Profil Ahli Lembaga Pengarah

Datuk Haji Ahmad Jazlan Bin Yaakub
Pengerusi FELCRA Berhad

Profil Pengerusi FELCRA Berhad

YB Datuk Haji Ahmad Jazlan bin Yaakub memiliki Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari University of West Scotland, United Kingdom, serta, Diploma Pasca Siswazah dalam Pentadbiran Perniagaan (PGDBA) dan Diploma Profesional dalam Keusahawanan (Tahap 4) daripada London Examinations Board (LEB).

Antara 2015 dan 2018, beliau memikul tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

Beliau mengetuai Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) sebagai Pengerusi antara 2020 dan 2021, serta, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) sebagai Pengerusinya antara 2015 dan 2016. Antara 2013 dan 2015, beliau memikul tanggungjawab Pengerusi Majlis Sukan Negeri Kelantan. Beliau juga mengetuai Persatuan Bola Sepak Negeri Kelantan (KAFA) sebagai Presidennya antara 2004 dan 2007.

YB Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakub juga memainkan peranan proaktif dalam usaha sosial dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Mulai 2018 hingga kini, beliau telah memikul tanggungjawab sebagai Penolong Kanan Pesuruhjaya Kehormat Jabatan Penjara Malaysia. Sejak 2017 hingga kini, beliau turut memegang jawatan sebagai Penolong Pesuruhjaya Kehormat RELA Malaysia (RELA). Antara 2017 dan 2018, beliau memikul tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Mentor Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan juga Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Sejak 2016 dan sehingga kini, beliau turut memikul tanggungjawab Kehormat Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam (APM).

YB Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakub telah dianugerahkan Darjah Panglima Jasa Negara (P.J.N) pada tahun 2010, yang membawa gelaran Datuk, atas jasa beliau kepada Negara.

Pada 2017, beliau telah dianugerahkan Darjah Cemerlang Seri Melaka (D.C.S.M), yang membawa gelaran Datuk Wira, atas usaha beliau membawa pembangunan kesejahteraan luar bandar ke Negeri Melaka.

Pada tahun yang sama, beliau telah dianugerahkan Darjah Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (D.J.M.K) yang membawa gelaran Dato’ atas jasa beliau dalam pembangunan pelbagai sektor khususnya belia dan sukan bagi Negeri Kelantan.

Dato' Sri Ramlan Bin Dato' Harun
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad

Profil Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad

YBhg. Dato’ Sri Ramlan Bin Dato’ Harun, telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 27 Oktober 2021 sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.

Beliau menerima pendidikan awal Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), dan dianugerahkan Diploma dalam Pentadbiran Awam. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan dan Perancangan. Terbaru, beliau telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Tanah daripada Universiti Putra Malaysia.

Berpengalaman luas selama 30 tahun dalam sektor pengurusan pentadbiran awam, antara pelantikan penting beliau ialah Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian Dalam Negeri, Setiausaha Kanan Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia, Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial Unit Perancang Ekonomi (EPU) Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, serta Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Kementerian Perumahan dan Perumahan Negara. Beliau kini berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar.

Datuk Dr Yatimah Binti Sarjiman
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad
YBhg. Datuk Yatimah Sarjiman, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 1 Mei 2019, kerana ia merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.
Beliau menerima pendidikan di Idaho State University, Amerika Syarikat, dan telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dalam Sistem Maklumat Perakaunan merangkap Sistem Maklumat Komputer pada tahun 1987. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Perakaunan dan Kewangan merangkap Perniagaan Antarabangsa pada tahun 1989.
Beliau telah mengumpul lebih 30 tahun pengalaman dalam bidang perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar awam mengenai pengurusan dan organisasi sumber manusia, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah, pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan daya tahan hal ehwal luar serta membawa ke dalam FELCRA Berhad kekayaan kepakaran meliputi pembangunan dan pengurusan luar bandar, struktur perindustrian antarabangsa, industri perladangan dan wanita.
Puan Nor Azizati Binti Hamzah
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad

YBrs. Puan Nor Azizati Binti Hamzah, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 1 April 2023 dan sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Food Industries Sdn Bhd pada 16 Jun 2023.

Beliau menerima pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi, Selangor, Malaysia, dan telah dianugerahkan B.A. (Hons) (Psychology) pada tahun 1996. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit Kiara, untuk mendapatkan Diploma Pegurusan Awam pada tahun 1999 dan seterusnya di Boston University (BU) Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat bagi Master of Public Health (International Health).

Beliau telah mengumpul lebih 17 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan kewangan, 6 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan sumber manusia dan pembangunan organisasi. Kini beliau berkhidmat sebagai Setiausaha Bahagian Kawalan Kewangan Strategik dan Korporat (SBKSK) di Kementerian Kewangan.

 

 

 

Encik Shamsudin Bin Abdul Latiff
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad
Puan Nor Azmiza Binti Mamat
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad
Encik Edham Reza Shah Bin Dato’ Abdul Rahman
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad

Beliau mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam bidang pengurusan sumber manusia, pentadbiran am dan urustadbir Kerajaan dengan pengalaman melebihi 15 tahun di Kementerian dan Agensi Kerajaan. Kini beliau, memegang jawatan sebagai Setiausaha Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sehingga kini. Bahagian yang beliau ketuai ini bertanggungjawab untuk memantau pengurusan serta pelaksanaan projek-projek yang dilaksanakan oleh agensi dan Kerajaan, melaksanakan pengurusan bajet yang efisien serta menjalankan penilaian terhadap outcome program atau projek yang dilaksanakan.

Dato' Paduka Haji Ahmad Bin Kassim
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FELCRA Berhad
Datuk Haji Ahmad Jazlan Bin Yaakub
Dato' Sri Ramlan Bin Dato' Harun
Datuk Dr Yatimah Binti Sarjiman
Puan Nor Azizati Binti Hamzah
Encik Shamsudin Bin Abdul Latiff
Puan Nor Azmiza Binti Mamat
Encik Edham Reza Shah Bin Dato’ Abdul Rahman
Dato' Paduka Haji Ahmad Bin Kassim