YB. Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakub
Pengerusi FELCRA Berhad

YB Datuk Haji Ahmad Jazlan bin Yaakub, berusia 57 tahun dan berasal dari Kelantan. Beliau adalah lulusan Sarjana Pengurusan Perniagaan (MBA) dari University of West Scotland, United Kingdom, dan turut memegang Post Graduate Diploma in Business Administration (PGDBA) serta Professional Diploma in Entrepreneurship (Level 4) dari London Examinations Board (LEB).

Antara tahun 2015 – 2018, beliau diberi tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW).

Beliau pernah menerajui Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) sebagai Pengerusi di antara tahun 2020 sehingga 2021, dan juga Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) di antara tahun 2015 sehingga 2016. Di antara tahun 2013 sehingga 2015, beliau menggalas tanggungjawab sebagai Pengerusi Majlis Sukan Negeri Kelantan. Beliau juga pernah mengemudi Persatuan Bola Sepak Negeri Kelantan (KAFA) sebagai Presiden antara tahun 2004 sehingga 2007.

YB Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakub juga aktif dalam usaha-usaha sosial dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Dari tahun 2018 sehingga terkini, beliau telah dilantik sebagai Penolong Kanan Pesuruhjaya Kehormat Jabatan Penjara Malaysia. Beliau juga telah dilantik sebagai Penolong Pesuruhjaya Kehormat Jabatan Rela Malaysia (RELA) sejak tahun 2017 sehingga ke kini. Antara tahun 2017 sehingga 2018, beliau menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Mentor untuk Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan juga Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Dari tahun 2016 sehingga kini, beliau juga dilantik sebagai Penolong Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam (APM).

YB Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakub telah dianugerahkan Darjah Panglima Jasa Negara (P.J.N) pada tahun 2010, yang membawa gelaran Datuk, atas jasa-jasa beliau kepada Negara. Pada tahun 2017, beliau telah dianugerahkan Darjah Cemerlang Seri Melaka (D.C.S.M), yang membawa gelaran Datuk Wira, atas usaha-usaha beliau dalam membawa pembangunan kesejahteraan luar bandar untuk Negeri Melaka. Pada tahun yang sama juga, beliau telah dianugerahkan Darjah Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (D.J.M.K), yang membawa gelaran Dato’, atas jasa-jasa beliau dalam pembangunan pelbagai sektor terutamanya belia dan kesukanan bagi Negeri Kelantan.

YBhg. Dato’ Ramlan Harun
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

YBhg. Dato’ Ramlan bin Harun, berusia 57 tahun, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 27 Oktober 2021 sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

Beliau telah mendapat pendidikan awal di peringkat Diploma di Institut Tadbir Awam Negara (INTAN), dan dianugerahkan Diploma Pentadbiran Awam. Beliau kemudiannya menyambung pelajaran beliau di Universiti Sains Malaysia dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Perumahan, Bangunan dan Perancangan. Terkini, beliau telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Tanah dari Universiti Putra Malaysia.

Dengan pengalaman meluas selama 30 tahun dalam sektor pengurusan pentadbiran awam, antara pelantikan signifikan beliau merupakan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) bagi Kementerian Dalam Negeri, Setiausaha Bahagian Kanan Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia, Pengarah Seksyen Perkhidmatan Sosial Unit Perancang Ekonomi Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Jabatan Perumahan Negara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau kini menjawat tanggungjawab sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar.

YBhg. Dato’ Sri Hj. Ghazali Ibrahim
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

YBhg. Dato’ Sri Hj. Ghazali bin Ibrahim, berusia 68 tahun, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 1hb Oktober 2021 sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

Beliau telah mendapat pendidikan peringkat Diploma di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan dianugerahkan Diploma Pengurusan Perniagaan.

Beliau telah berkecimpung melebihi 35 tahun dalam arena pembangunan komuniti dan perwakilan serta telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah beberapa badan seperti FINAS, RISDA, BINA Darulaman, YPM dan FELCRA.

Berikutan sumbangan, keprihatinan serta pengalaman yang meluas dalam sektor pembangunan luar bandar, penjanaan informasi, pemerkasaan belia dan pengembangan institusi koperasi, YBhg. Dato’ Sri Hj. Ghazali bin Ibrahim telah kembali semula sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad.

YBhg. Datuk Yatimah Sarjiman
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

YBhg. Datuk Yatimah Sarjiman, berusia 55 tahun, dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 1 Mei 2019 sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

Beliau mendapat Pendidikan awal di Idaho State University, Amerika Syarikat, dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dalam Sistem Maklumat Perakaunan dan Sistem Maklumat Komputer pada tahun 1987. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran untuk memperolehi Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Perakaunan dan Kewangan dan Perniagaan Antarabangsa pada tahun 1989.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang perancangan, perumusan dan pelaksanaan dasar awam berhubung pengurusan organisasi dan sumber manusia, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah, pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan urusan luar negeri, beliau membawa bersama ke dalam FELCRA Berhad kepelbagaian kepakaran meliputi pembangunan dan pengurusan luar bandar, struktur perindustrian antarabangsa, industri perladangan dan pemberdayaan wanita.

YBhg. Datin Hajjah Rahimah Haji Mahamad
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

YBhg. Datin Hajjah Rahimah binti Haji Mahamad, berusia 68 tahun, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 30hb November 2021.

Beliau telah mendapat pendidikan peringkat Diploma di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka dan dianugerahkan Diploma Perguruan.

Sebagai Pendidik, beliau telah berjasa selama 33 tahun dalam pembangunan kanak-kanak di peringkat persekolahan rendah dan menengah. Sebagai pemimpin masyarakat, beliau turut diberi pelbagai tanggungjawab komuniti sebagai Ahli Lembaga Pelawat Hospital Machang, Pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Machang, Pengerusi AADK Machang, Ahli Jawatankuasa Kolej Komuniti Kok Lanas, Pengerusi Kelab Wanita Penyayang Daerah Machang dan Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Pelawat Hospital Machang.

Berikutan sumbangan, keprihatinan serta pengalaman meluas beliau dalam pendidikan dan pembangunan masyarakat, beliau telah dianugerahkan Ahli Mangku Negara (A.M.N) pada tahun 2005, dan dinobatkan Tokoh Guru Negeri Kelantan pada tahun 2010.

MAKLUMAT SEDANG DIKEMASKINI
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

MAKLUMAT SEDANG DIKEMASKINI

YBhg. Encik Mohamad Husain
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

YBhg. Encik Mohamad Husain, warganegara Malaysia berusia 68 tahun, dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 16 Jun 2020 sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

Beliau berpengalaman lebih dari 26 tahun dalam bidang pengelolaan dan operasi perkebunan, serta pengurusan perniagaan bersama organisasi-organisasi seperti Kelapa Sawit Murni Sdn Bhd dan Aprica Sdn Bhd di Sabah.

En. Mohamad Husain membawa bersama ke dalam FELCRA Berhad pelbagai pengalaman merangkumi pengetahuan praktikal dan teori di perladangan kelapa sawit, serta kemampuan untuk memahami cabaran harian pihak berkepentingan dalam industri ini.

YBrs Encik Edham Reza Shah Abdul Rahman
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

YBrs. Encik Edham Reza Shah Abdul Rahman, berusia 40 tahun, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah FELCRA Berhad pada 28 Oktober 2021 sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

Beliau telah mendapat pendidikan di Universiti Sheffield, United Kingdom dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajarannya di BPP Law School, London memperolehi Diploma Lepasan Ijazah dalam Bar Vocational Course (BVC), seterusnya diterima sebagai Utter Barrister-at-Law, Gray’s Inn London.

Sekembalinya ke Malaysia, beliau diterima sebagai Peguambela dan Peguamcara oleh Majlis Peguam Malaysia. Beliau kini memegang Ijazah Sarjana dalam Undang-undang Perbankan (pengkhususan Kewangan Perbankan Islam & Takaful, LLM) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, serta telah berjaya mengikuti Program Pembangunan Pengurusan Kanan (SMDP) anjuran
Harvard Business School Malaysia. Terkini, beliau adalah salah seorang Fulbright Scholar di KOGOD School of Business, American University.

Beliau telah berkecimpung selama 17 tahun dalam bidang undang-undang perbankan dan kewangan, dengan pengkhususan dalam bidang Kewangan Islam dan Shariah, Pasaran Modal & Perkhidmatan Kewangan, Tadbir Urus Korporat & Integriti, Pematuhan Perundangan & Kawal Selia, Projek Merentas Sempadan, Pengurusan Risiko & Insurans/Takaful serta Perolehan.

Beliau merupakan Rakan Kongsi Pengurusan Bersama dan Ketua Perkhidmatan Kewangan di Abdul Rahman & Partners (ARP), sebuah firma guaman komersial yang telah ditubuhkan pada tahun 1985, beroperasi dengan 25 orang peguam dan 68 orang pekerja di sekitar Johor, Melaka dan Kuala Lumpur.

YBrs. En. Edham Reza Shah Abdul Rahman membawa pengalaman meluas beliau ke dalam Lembaga Pengarah FELCRA Berhad, berdasarkan kebolehan, pengalaman serta komitmen beliau di Badan Jawatankuasa Kewangan Islam Malaysia (2017 – 2018, 2019 – 2020), Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas, 2019), Rakyat Management Services Sdn Bhd (Pengerusi) serta Ahli Panel Penimbangtara di Asian International Arbitration Centre (Ahli) and Ahli Panel Perbankan Islam dan Penimbangtara Perkhidmatan Kewangan (Ahli) sejak tahun 2013.

YB. Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakub
YBhg. Dato’ Ramlan Harun
YBhg. Dato’ Sri Hj. Ghazali Ibrahim
YBhg. Datuk Yatimah Sarjiman
YBhg. Datin Hajjah Rahimah Haji Mahamad
MAKLUMAT SEDANG DIKEMASKINI
YBhg. Encik Mohamad Husain
YBrs Encik Edham Reza Shah Abdul Rahman