Mengusahakan kegiatan Penyatuan dan Pemulihan tanah-tanah milik Para Peserta, dan membangunkan dan menguruskan tanah-tanah tersebut dengan tanaman yang bersesuaian dan berdaya maju.

Pengurusan Estet seluas 203,953.36 hektar untuk 108,410 individu (Peserta)

Meliputi 1,366 Projek P&P 

Penyatuan & Pemulihan tanah terbiar hakmilik persendirian

Menerima Bayaran Pengurusan 6.5% untuk khidmat di atas

Kelapa Sawit

168,807.664 ha

Padi

3,757.602 ha

Getah

31,388.094 ha

Wilayah Utara

(Kedah, P. Pinang & Perlis)

Estet Peserta:

11,564.1 ha

Wilayah Perak

Estet Peserta:

33,273.4 ha

Wilayah Tengah

(Selangor, Melaka, N.Sembilan)

Estet Peserta:

18,894.3 ha

Wilayah Timur

(Terengganu & Kelantan)

Estet Peserta:

25,356.4 ha

Wilayah Pahang

Estet Peserta:

51,186.9 ha

Wilayah Johor

Estet Peserta:

25,849.2 ha

Wilayah Sabah

Estet Peserta:

7,102.1 ha

Wilayah Sarawak

Estet Peserta:

31,726.9 ha