Mengusahakan kegiatan Penyatuan dan Pemulihan tanah-tanah milik Para Peserta, dan membangunkan dan menguruskan tanah-tanah tersebut dengan tanaman yang bersesuaian dan berdaya maju.

Pengurusan Estet seluas 224,130 hektar untuk 111,462 individu (Peserta)

Meliputi lebih daripada 1,000 Projek P&P

Penyatuan & Pemulihan tanah terbiar hakmilik persendirian

Menerima Bayaran Pengurusan 6.5% untuk khidmat di atas

Kelapa Sawit

184,439 ha

Padi

4,130 ha

Getah

35,561 ha

Wilayah Utara

(Kedah, P. Pinang & Perlis)

Estet Peserta:

11,633 ha

Wilayah Perak

Estet Peserta:

33,923 ha

Wilayah Tengah

(Selangor, Melaka, N.Sembilan)

Estet Peserta:

20,324 ha

Wilayah Timur

(Terengganu & Kelantan)

Estet Peserta:

27,891 ha

Wilayah Pahang

Estet Peserta:

51,928 ha

Wilayah Johor

Estet Peserta:

27,296 ha

Wilayah Sabah

Estet Peserta:

8,537 ha

Wilayah Sarawak

Estet Peserta:

35,519 ha