Tentang FELCRA

Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah atau Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA) asalnya telah ditubuhkan pada tahun 1966 sebagai badan berkanun.

FELCRA dipertanggungjawab untuk memajukan kawasan luar bandar dengan membuka peluang kepada masyarakat luar bandar menyertai aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan. 

Pada tahun 1997, FELCRA telah dikorporatkan, kini dikenali sebagai FELCRA Berhad, bertukar status daripada badan berkanun kepada sebuah entiti Syarikat Korporat milik Menteri Kewangan (Diperbadankan), dan dibawah penyeliaan Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah.

Kini, FELCRA Berhad menyelusuri beberapa bidang perniagaan secara proaktif seperti perladangan, pembajaan, hartanah dan pembinaan, pendidikan dan penghasilan makanan termasuk ternakan tenusu.

Visi FELCRA Berhad adalah untuk menjadi Organisasi Perusahaan Sosial Termantap (Social Enterprise Powerhouse) dalam sektor pertanian dan makanan demi mencapai misinya, iaitu untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial Para Pesertanya serta mengaplikasi agri-teknologi dalam mempelopori agenda Dasar Jaminan Makanan Negara.

Sehingga September 2022, FELCRA Berhad telah memajukan seluas 203,953.4 hektar ladang bagi pihak 107,130 orang Peserta merangkumi 1,049 Projek Penyatuan dan Pemulihan (P&P), serta 31,613.3 hektar estet milik syarikat FELCRA Berhad.

203,953.4

hektar tanah dibangunkan

1,366

Projek FELCRA berjalan
dengan efisien

107,130

Peserta Projek Penyatuan dan
Pemulihan (P&P)

31,613.3

hektar tanah estet komersil milik
FELCRA Berhad

Visi

Menjadi Organisasi Perusahaan Sosial Termantap (Social Enterprise Powerhouse) dalam sektor pertanian dan makanan.

Misi

 • Melindungi kepentingan Peserta dari aspek ekonomi dan sosial.
 • Memacu teknologi agrikultur.
 • Memperjuangkan agenda Jaminan Makanan Nasional.

Objektif

 • Meningkatkan kualiti hidup kumpulan sasar iaitu Masyarakat Peserta dan juga Warga Kerja FELCRA Berhad.
 • Memperbaiki tahap produktiviti melalui kecekapan dan teknologi pengurusan yang terkini.
 • Mempertingkatkan ekonomi nilai tambah Syarikat.
 • Memberi nilai pulangan yang tinggi ke atas ladang-ladang yang dibangunkan.

Piagam

 • Menyediakan kemudahan asas kepada semua pusat pembangunan dengan cekap, tepat dan saksama dalam lingkungan perlaksanaan program pembangunan yang dirancangkan.
 • Sentiasa patuh dan taat kepada kehendak-kehendak Organisasi, Kementerian dan Negara di dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti ke arah Kemajuan Malaysia.
 • Memberi perkhidmatan yang cemerlang, cekap, dan berkesan bagi mencapai pulangan yang maksimum terhadap pelaburan yang di buat demi kesejahteraan kumpulan sasar sejajar dengan wawasan FELCRA.
 • Berusaha agar masyarakat FELCRA dibentuk menjadi dinamis, berdikari, berdaya saing, bersyukur, dan berwawasan serta membangunkan Modal Insan kami dengan adil dan saksama tanpa prasangka.
 • Semua transaksi kewangan akan diselesaikan dengan betul, tepat dan cepat dengan mengeluarkan bayaran dalam tempoh 3 hari setelah pengesahan diterima oleh unit bayaran dan bersedia menyelesaikan sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh pihak pelanggan.

Pencapaian Penting

 • 1966

  Penubuhan FELCRA

  • Pengumuman Akta Federal Land Rehabilitation & Consolidation Authority (Incorporation) 1966
 • 1970

  Rancangan Tanah Belia

  • 982 Hektar
  • 1,168 Peserta
 • 1976

  Rancangan Orang Asli (ROA)

  • 6,247 Hektar
  • 2,449 Peserta
 • 1978

  Rancangan Pembangunan Setempat

  • Penyertaan 3 kampung di negeri:
   – Kelantan
   – Terengganu
   – Kedah
 • 1981

  Projek Pembangunan Bersepadu Seberang Perak

  • Padi: 4,130 Hektar
  • Penempatan: 742 hektar
  • 1,274 Peserta
 • 1982

  Projek Keselamatan dan Pembangunan (KESBAN)

  • Sempadan Malaysia-Thailand (Kelantan)
  • 9,268 ekar
 • 1986

  Program Penyusunan Semula Kampung (PPSK)

  • 2,444 PPSK (16 lokasi)
  • Harga rumah antara RM8,000 to RM115,000
  • 12,220 Peserta
 • 1997 - Sekarang

  Pengkorporatan FELCRA

  • > 1,100 projek
  • Jumlah Tanah Dibangunkan: 250,195 Hektar
  • > 110,000 Peserta
  • Kepelbagaian bisnes di dalam sektor teknologi agrikultur, pembangunan hartanah dan pendidikan