Membangunkan pelbagai jenis Hartanah dengan Nilai Pembangunan Kasar mencapai RM 1.545 bilion, termasuk Projek SEMARAK20, Rumah Generasi Kedua dan Rumah Bina Negara.

Pembangunan Guna Pelbagai

GDV: RM 1.32 bilion

Komersil

GDV: RM 12.7 juta

Pembangunan Perumahan

GDV: RM 206.07 juta

Lain-lain

GDV: RM 6.04 juta

Jumlah GDV :

RM 1.545 bilion