Operator Penuaian Sawit Diperlukan

Perolehan

Tarikh Tutup Tawaran Sebutharga Bagi Kerja-kerja Menaiktaraf Effluent Dan Furrow System Daripada 40 Mt Kepada 60 Mt Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kilang Sawit Felcra Berhad Seberang Perak, Kampung Gajah, Perak No Tawaran : Shp 23/2020

19 Jun, 2020 - Perolehan

PEMAKLUMAN – shp 23[6430]