Operator Penuaian Sawit Diperlukan

Perolehan

Kerja-kerja Membuat, Membekal, Menghantar Ke Tapak, Memasang, Dan Menjamin Penukaran Boiler Chimney No.4 Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kilang Sawit FELCRA Berhad Bukit Kepong, Labis, Johor

17 Sep, 2020 - Perolehan

2. IKLAN TAWARAN SHP 39.2020